Hekwerken

Hekwerk wordt gebruikt om erven en gebieden af te zetten. Dit kan op verschillende manieren. In sommige gevallen is het niet meer dan een signaal dat het een specifiek gebied betreft. In andere gevallen gaat het daadwerkelijk om het buitensluiten van onbevoegden. Er zijn bovendien ook allerlei verschillende soorten hekken die voor deze verschillende functies kunnen worden ingezet. Misschien wel de bekendste vorm van gebruik is die van het tuinhek. Het is dan aan te raden dit door een specialist te laten doen, zodat het hekwerk ook professioneel wordt geplaatst.

De andere soorten

Naast de bovengenoemde varianten zijn er ook nog andere soorten hekwerk. Je kunt dan denken aan een balustrade, maar bijvoorbeeld ook aan de hoge bouwhekken die worden gebruikt als afzetting. Daarnaast zijn er tegenwoordig steeds meer hekken die worden gebruikt als basis om groen tegenaan te laten groeien. Het groen vormt dan de uiteindelijke echte afscheiding. Daar is het hek dan voor nodig om de hoogte te bepalen en de groei te stimuleren in deze richting. Dit is dus ook interessant om te bekijken. Er zijn zeer veel opties op dit gebied.

De lengte van het hek

De lengte van het hek speelt een belangrijke rol. De hekwerk prijzen worden in belangrijke mate berekend aan de hand van de lengte die gezocht wordt. Over het algemeen wordt dit uitgedrukt in een prijs per meter. Deze prijs moet dan vervolgens vermenigvuldigd worden met het aantal meters dat wordt bestreken met het hek om tot een prijs voor het hek op zichzelf te komen. Dit is een eerste stap. Maar daarmee is nog niet de volledige prijs bekend. Er zijn nog een aantal zaken die meespelen in de prijs.